Tự tạo máy game Nintendo chơi Mario huyền thoại chỉ bằng bìa giấy