Sóng đánh vùi dập “kẻ liều lĩnh” đi trên dây giữa 2 vách đá