Cách sao lưu và đồng bộ danh bạ trên điện thoại Android

Sao lưu danh bạ điện thoại để tránh trường hợp bị mất điện thoại hoặc điện thoại bị hỏng mà bị mất toàn bộ danh bạ, phải khổ sở đi xin lại từng số điện thoại. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đồng bộ danh bạ của mình sang tài khoản Google.