Cách tắt tính năng nhận diện khuôn mặt trên Facebook

Tính năng nhận diện khuôn mặt của Facebook cũng mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu còn lo ngại về sự riêng tư thì bạn có thể tắt tính năng này đi khá đơn giản nhờ video hướng dẫn này!