Đoạn video mới nhất về sứ mệnh khám phá sao Hỏa của Thiên Vấn 1, Trung Quốc