Làm thế nào để xoay ảnh, video bị ngược, ngang, dọc trên máy tính?