Thánh cũng phải cười khi xem Hamster ăn hot dog nhanh hơn cả con người