Ống kính nhỏ như viên đạn quay rõ nét tới từng lỗ chân tơ