Học gõ video trực tuyến

Gõ bàn phím 10 ngón là điều không phải ai cũng làm được và ngày nay cũng ít người đang học và luyện gõ 10 ngón. Bạn có thể tham gia khóa học trực tuyến Typing.com để học theo kiểu ABC sau đó nâng cao dần kèm theo những bài luyện tập.