Container ôm cua đổ ra đường, xe máy chạy song song thoát chết thần kỳ