Người phụ nữ Ukraine dùng chân trang điểm cho khách