Ngư dân lái thuyền bỏ chạy vì vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện