MyPermissions Online Privacy Shield - Video giới thiệu app MyPermissions

MyPermissions là ứng dụng bảo mật cần thiết cho bất cứ người dùng di động nào, giúp bảo vệ thông tin cá nhân và kiểm soát quyền riêng tư khi bạn truy cập mạng xã hội, lướt web, check Email... hàng ngày.