Choáng với cảnh quả đẹn "đánh" gãy chân chim ưng để thoát thân