SharePoint Mobile App - Your Intranet in Your Pocket: - Video giới thiệu SharePoint di động

Microsoft SharePoint for iOS là phiên bản di động của phần mềm SharePoint quen thuộc trên máy tính, cho phép quản lý và chia sẻ công việc theo nhóm, lưu trữ dữ liệu, phối hợp công tác hiệu quả trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.