Hướng dẫn viết chữ cái lớn đầu tiên trên Google Docs

Trong quá trình soạn thảo văn bản thỉnh thoảng chúng ta sẽ tạo chữ cái lớn đầu tiên ở phía đầu của một đoạn văn bản. Hôm nay, Download.vn sẽ mời các bạn cùng đón xem video Hướng dẫn viết chữ cái lớn đầu tiên trên Google Docs.