Max Ammo now on Google Play! - Game bắn súng đặc sắc trên Android

Cùng vào vai anh chàng vai u thịt bắp nhưng vô cùng men lỳ trong game bắn súng hàng động tuyệt vời Max Ammo. Nhiệm vụ của bạn là điều khiển nhân vật vác súng đi tiêu diệt kẻ thù và bảo vệ trái đất.