Loài cá trong suốt như thủy tinh sống ở độ sâu 100 mét