Kinh hãi hàng chục con rắn hổ mang cuộn tròn dưới mái tôn