Mùa "săn bắt" và "tàn sát" cá heo đẫm máu ở Taiji, Nhật Bản - Bạn đã từng nghe đến mùa "săn bắt" và "tàn sát" cá heo đẫm máu ở Taiji, Nhật Bản chưa?

Mỗi khi đến mùa "săn bắt" và "tàn sát" cá heo tại làng Taiji, Nhật Bản diễn ra, lại có khoảng 2.000 con cá heo thông minh, gần gũi với loài người phải từ giã cõi đời.