Không nhịn nổi cười với những trò đùa 'ác ôn' nhất quả đất