Cách đặt mật khẩu cho ứng dụng Ghi chú trên iPhone

Người dùng có thể đặt mật khẩu cho ứng dụng Ghi chú (Notes) trên iPhone, iPad của mình, để bảo vệ dữ liệu cực kỳ đơn giản, mà không cần sử dụng tới phần mềm của bên thứ ba. Mời các bạn cùng theo dõi video hướng dẫn: