Thay đổi thư mục Download trên Skype

Skype cũng như Viber, Zalo hay các phần mềm chat miễn phí khác đều có riêng cho mình một thư mục lưu trữ (hay còn gọi là thư mục Download). Đây là nơi mà chúng ta có thể tìm thấy các dữ liệu media, ảnh hoặc các file tài liệu mà mình và những người khác đã cùng trao đổi, chia sẻ thông qua Skype.