Bạn có thể điều khiển điện thoại chỉ bằng thao tác vuốt mũi nhờ mẫu concept mắt kính thông minh này! - Itchy Nose Discreet Gesture Interaction using EOG Sensors in Smart Eye Wear

Việc sử dụng điện thoại hay smartwatch trong khi đang nói chuyện với người khác được xem là một hành động "khá khiếm nhã", gây khó chịu với người đối diện trong thế kỷ XXI. Chính vì vậy, một nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu ra một phương án cứu chữa bằng mẫu kính thông minh, cho phép người dùng có thể điều khiển thiết bị công nghệ của mình chỉ bằng thao tác "gãi mũi". Đúng vậy, bạn có thể từ chối một cuộc gọi, dừng một video hay chuyển qua một bài hát chỉ đơn giản bằng thao tác vuốt mũi.