Có những con chó sinh ra là đã khôn hết phần thiên hạ