Hướng dẫn cách đổi tên đại diện Viber trên máy tính

Trước đây với các phiên bản cũ của Viber trên máy tính chúng ta không thể thực hiện được việc thay đổi hình nền, ảnh đại diện hay tên hiển thị của Viber trên máy tính. Tuy nhiên bắt đầu từ Viber phiên bản mới nhất này chúng ta có thể thực hiện hầu hết các thao tác chỉnh sửa thông tin cá nhân ngay trên Viber máy tính thay vì phải lôi điện thoại ra để thiết lập.