Cách file cache lưu trên máy tính

Nhiều chương trình thường tăng hiệu suất theo thời gian bằng cách để lại file cache trên ổ cứng truy cập thường xuyên. Ví dụ như trình quản lý ảnh có thể tạo thumbnail (ảnh nhỏ xem trước) cho từng bức hình, rồi lưu chúng vào một thư mục ẩn trên máy tính. Nhờ đó, ở lần mở ứng dụng tiếp theo, bạn không phải tạo lại thumbnail. Thế nhưng, hoạt động này vô tình đã tạo lên hàng trăm file bổ sung trên ổ cứng.