Hàng trăm người tránh đường cho phụ nữ chạy xe máy ngược chiều