Introducing PhotoScan by Google Photos - Ứng dụng scan ảnh mạnh mẽ của Google

Google PhotoScan là phần mềm scan ảnh thông minh bằng máy quét kỹ thuật số nâng cao trên điện thoại Android, biến những bức ảnh thực thành các file ảnh số hóa và lưu trữ trên điện thoại hoặc gửi lên đám mây.