Bitmoji on Snapchat! - Video giới thiệu Bitmoji Keyboard trên Snapchat

Bitmoji Keyboard là ứng dụng tạo avatar phong cách Emoji kết hợp với bàn phím Emoji cá nhân hóa, giúp người dùng trò chuyện sinh động hơn bằng chính avatar của mình!