Hướng dẫn đổi giao diện cuộc hội thoại Facebook Messenger

Hiện tại ứng dụng Facebook Messenger đã cho phép người dùng thay đổi giao diện của cuộc hội thoại với 4 chủ đề khác nhau: Halloween, Tình yêu, Loang màu, Tự hào, và tùy chỉnh biểu tượng Reactions. Sau đây, xin mời các bạn cùng đón xem video hướng dẫn đổi giao diện cuộc hội thoại Facebook Messenger.