Cách đăng ký tài khoản Làng Lá Phiêu Lưu Ký - Download.com.vn

Để nhập vai vào những pha hành động của Làng Lá Phiêu Lưu Ký thì bạn phải có tài khoản để đăng nhập, nếu không muốn liên kết với tài khoản Facebook bạn có thể tạo riêng tài khoản của mình.