Docady:Manage Your Documents - Ứng dụng quản lý tài liệu thông minh

Docady for Android là ứng dụng quản lý tài liệu giúp bạn tiết kiệm thời gian, làm việc hiệu quả hơn và tối ưu hóa smartphone để phục vụ cho cả công việc lẫn cuộc sống. Docady chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 4.1 trở lên và miễn phí sử dụng.