Cười lăn lộn với em bé ăn vạ chú chó cắn túi của mẹ.