Cười chảy nước mắt với pha đi bóng 'tấu hài' của Torres