Chú mèo thông minh nhất, mở 5 cửa để ra ngoài chơi..