Alexis Sanchez đi bóng kỹ thuật trong vòng vây của 4 cầu thủ Betis