Bị trăn 'khủng' siết chặt, chó vẫn sống sót nhờ kiên trì chiến đấu