Bái phục anh chàng 1 tay, 1 vai, 1 lá phổi vẫn tập luyện thể thao