Tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, ngôi mộ cổ kỳ quái được tìm thấy ở Peru