Xóa lịch sử vị trí và dữ liệu hoạt động của tài khoản Google

Hàng ngày khi sử dụng các ứng dụng, game bạn thường xuyên phải sử dụng tài khoản Google, chính vì vậy tài khoản của bạn thường sẽ lưu lại vô số dữ liệu ứng dụng, lịch sử vị trí, vv. Để đảm bảo sự riêng tư cho tài khoản, Google liên tục đưa ra những tính năng mới giúp cho việc quản lý hoạt động trở nên đơn giản hơn.