Xem thợ xây máy 'dệt' nên cả công trình lớn bằng sợi thủy tinh