Cách trang bị Kỹ năng và tăng cấp Kỹ năng Pokemon trong Làng Quái Thú

Pokemon trong Làng Quái Thú có thể được trang bị thêm các kỹ năng mới hoặc tăng cấp các kỹ năng đang có để trở nên mạnh mẽ hơn khi chiến đấu.