Framelapse Android App - Tạo hiệu ứng Time Lapse

Framelapse for Android là ứng dụng quay video kết hợp tạo hiệu ứng "tua nhanh thời gian" Time Lapse cho video rất ấn tượng. Framelapse chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 4.0 trở lên, tối ưu hóa cho cả smartphone lẫn máy tính bảng.