Viên đạn bị cắt đôi, bắn nổ hai quả bong bóng rất mãn nhãn