Kaspersky Password Manager - Công cụ quản lý mật khẩu an toàn trên Android

Kaspersky Password Manager là nơi an toàn để lưu trữ tất cả các mật khẩu web, địa chỉ, tên tài khoản, thông tin thẻ tín dụng... và đồng bộ hóa chúng trên mọi thiết bị như điện thoại, máy tính hay máy tính bảng.