Vì sao các công ty thường làm việc 8 giờ mỗi ngày?