Tin Man's Quest - Game điều khiển trái tim né tránh chướng ngại vật

Trong game vui cho máy tính Tin Heart, người chơi sẽ quyết định số mệnh của một trái tim kim loại bé nhỏ. Người chơi sẽ trải qua vô số nguy hiểm, cố gắng điều khiển trái tim sao cho không bị tổn thương.