Vận động viên cụt chân tài năng nhất làng thể thao