MathPix is the app that means you'll never have to do maths again Point your phone - Video giới thiệu Mathpix

Mathpix for iOS là ứng dụng giải toán thông minh và miễn phí trên iPhone/iPad với khả năng nhận diện chữ viết tay bằng camera thiết bị.